GAZETA LOKALNA MIASTA I GMINY GNIEWKOWO
Główna     O redakcji     Historia     Archiwum      

Początki Gniewkoramy i charakter pisma

    Pierwszy numer Gniewkoramy ukazał się w lipcu 1993. Pismo to jest miesięcznikiem wydawanym przez Radę Miejską w Gniewkowie. Gniewkorama powstała na fali demokratycznych przemian zachodzących w Polsce po roku 1989- przemian, których niezwykle ważnym składnikiem było tworzenie się niezależnej prasy lokalnej. W gronie inicjatorów powołania środowiskowego pisma na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo znajdowali się ówcześni przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Jerzy Maza, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Kowalewski, sekretarz Urzędu - Maria Kowalek - Gaura oraz dyrektor MGOKSiR Bogumiła Kwiatkowska. Nazwa pisma powstała drogą konkursu. Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wybrała właśnie nazwę - "Gniewkorama", którą zaproponowała pani Wiesława Chmielewska. Za merytoryczną stronę pisma odpowiada zespół redakcyjny, którym od początku istnienia pisma kieruje pan Piotr Skoblewski. Od lutego 1993 trwały prace programowe, w rezultacie których opracowany został merytoryczny i formalny kształt gazety. Zasadnicze zręby tego programu pozostają niezmienne przez lata. Gniewkorama bowiem była i jest pismem o ludziach i dla ludzi, o lokalnej rzeczywistości i naszej historii, o tym co ważne i warte zapamiętania- tu i teraz w Gniewkowie. Przez zespół redakcyjny przewinęło się ponad 50 osób w tym wielu ludzi młodych, dla których było to pierwsze spotkanie z dziennikarskim rzemiosłem. Do grona redaktorów najdłużej pracujących w zespole gazety należą: Wirginia Skowrońska- sekretarz redakcji, Małgorzata Konieczka, Aleksander Pułaczewski, Dawid Rogalski, Mariusz Dłoniak i Katarzyna Hałas. Pośród innych pracowników i współpracowników gazety, którzy byli przez dłuższy czas z nią związani wymienić należy: Jolantę Winkowską, Beatę Niemiec, Joannę Borowską, Beatę Grabowską, Joannę Murawską, Annę Kucharską, Edmunda Konieczkę.  Obecnie pismo wychodzi w nakładzie 600 egzemplarzy docierając do 16 tysięcy odbiorców- mieszkańców miasta i gminy, a także do wielu gniewkowian mieszkających zarówno w kraju jak i zagranicą.
    W swojej pracy redaktorzy pisma sięgają do różnorodnych form dziennikarskiego warsztatu. Sporo więc tu sprawozdań i relacji czyli materiałów sensu stricte informacyjnych. Są też felietony, sondaże, wywiady. Wiele tu też tekstów historycznych, tematyki kulturalnej, sportowej, młodzieżowej. Bogaty jest również serwis fotograficzny. Łamy Gniewkoramy udostępniane są młodym twórcom, którzy właśnie tutaj mogą publikować swoje debiutanckie wiersze czy opowiadania.
    Gniewkorama jest miesięcznikiem, co rzecz jasna apriori już determinuje charakter tego pisma. Często  pojawiają się więc tutaj teksty publicystyczne, polemiczne i komentarze odnoszące się do istotnych kwestii politycznych, społeczno- gospodarczych, kulturowych, które zajmują lokalną społeczność. Gazeta chce być pismem żywym, opiniotwórczym. Chce być forum dyskusyjnym , miejscem wymiany sądów, opinii i racji.
    Gniewkorama pragnie być pismem na tak! - nie uciekając od trudnych problemów lokalnej rzeczywistości stara się kreować równocześnie zróżnicowany obraz polskiej codzienności- codzienności Małych Ojczyzn.
    W konkursie - "Wielka mała prasa" rozpisanym w 2006 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Gniewkorama zdobyła tytuł najlepszej gazety lokalnej w regionie.

Piotr Skoblewski      

Zespół redakcyjny w 5 rocznicę - lipiec 1998

Zespół redakcyjny w 10 rocznicę - lipiec 2003

Nagroda

    18 czerwca 2007 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepsze lokalne wydawnictwo prasowe w województwie kujawsko- pomorskim.
    W konkursie tym wzięło udział 45 gazet lokalnych.

Top

Strona wykonana przez dhs.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.