GAZETA LOKALNA MIASTA I GMINY GNIEWKOWO
Główna     O redakcji     Historia     Archiwum      

Piotr Skoblewski

Redaktor naczelny czasopisma Piotr Skoblewski urodził się 2 sierpnia 1961 roku w Inowrocławiu.
W mieście tym w latach 1976 - 1980, uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Po maturze rozpoczął studia w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, które ukończył w roku 1985.
Następnie rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie. Z placówką tą jest związany do dnia dzisiejszego. Pośród jego uczniów było wielu laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, tak na szczeblu rejonowym jak i wojewódzkim. Podejmował również różnorodne działania, sprawując od lat czternastu opiekę nad samorządem uczniowskim. W maju 1997 roku był organizatorem sejmiku samorządowego, w którym wzięła udział młodzież z 22 szkół podstawowych inowrocławskiego rejonu.
W grudniu 2002 roku należał też do współorganizatorów międzyszkolnego spotkania, dotyczącego dyskusji wokół Konwencji Praw Dziecka. W latach 1990-1998, wraz z grupą młodzieży, wydawał w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie gazetkę "Nie - Tak(t)", która była forum wypowiedzi młodych ludzi, stając się ich pierwszym spotkaniem z warsztatem dziennikarskim.
Piotr Skoblewski od lat angażował się także w życie środowiska lokalnego. W lipcu 1993 roku został redaktorem naczelnym lokalnego wydawnictwa -"Gniewkorama". To właśnie on stworzył zespół redakcyjny pisma i nakreślił jego profil programowy. Dużo też publikował.
Był autorem ponad 400 artykułów, obejmujących różnorodne formy dziennikarskiego warsztatu. Były to zarówno felietony społeczno - polityczne, teksty historyczne, wywiady, sondaże, teksty obyczajowe (pisane często gwarą środowiskową), a także utwory satyryczne i poetyckie. Napisał również wiele tekstów piosenek o tematyce szkolnej i młodzieżowej.
Wydał także trzy sztuki dramatyczne, wystawione przez młodzież skupioną w szkolnym kole historyczno - teatralnym. Sztuki te poświęcone były znaczącym postaciom związanym z dziejami miasta, regionu i kraju.
Piotr Skoblewski jest osobą cieszącą się wielką sympatią młodzieży oraz szacunkiem w środowisku lokalnym.


Wirginia Skowrońska.

Urodziła się 13 stycznia 1965 roku. Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu oraz Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, na którym ukończyła filologię polską.
Od szesnastu lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, ucząc języka polskiego. Dwa lata temu uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
W 1993 roku została jednym z redaktorów "Gniewkoramy". Pracę dziennikarską rozpoczęła od redagowania cyklu "Zapisane w obiektywie", który przedstawiał przeszłość Gniewkowa, zatrzymaną w fotograficznym kadrze oraz od korekty i przygotowywania wszystkich materiałów do druku. Przeprowadziła wiele wywiadów i opracowała wiele materiałów w cyklu "Znani i nieznani", w których prezentowała sylwetki zasłużonych dla miasta i gminy osób.
Jest autorką tekstów poruszających tematykę historyczną, kulturalną, młodzieżową, a także fotografem (liczne zdjęcia do tekstów i na okładki).
Od powstania czasopisma pełni funkcję sekretarza redakcji, odpowiada za ostateczny wizerunek i zawartość każdego wydania "Gniewkoramy" (wybór tekstów, tytuły, dobór zdjęć, podpisy pod zdjęciami, hasła zapowiadające na okładkę, korekta tekstów). Zajmuje się także korespondencją i wszystkim tym co w danej chwili jest potrzebne.
Dziennikarską pasją potrafiła zarazić swoich uczniów, prowadząc w Szkole Podstawowej nr 1 szkolne radio, gazetkę „Szczęśliwa Trzynastka", współredagując miesięcznik "Nie - Tak(t)". Dzięki temu wielu jej podopiecznych "zadebiutowało" na łamach "Gniewkoramy" już w wieku dziecięcym, a niektórzy z nich pozostali w redakcji do dnia dzisiejszego (Dawid Rogalski, i Anna Kucharska).


Małgorzata Ewa Konieczka.

Urodziła się 1 czerwca 1960 roku w Inowrocławiu. W mieście tym w latach 1975 - 1979, uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.
Po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Pedagogicznym WSP w Bydgoszczy, które ukończyła w roku 1983, uzyskując tytuł magistra nauczania początkowego.
Od września 1983 roku rozpoczęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej w Wielowsi k/ Gniewkowa. Z placówką tą związana była aż do 1999 roku.
Prowadziła tam też grupę teatralną. Wielu jej uczniów osiągało znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, głównie matematycznych i ortograficznych.
W roku 1999 podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie. W mieście tym również odnosi znaczące sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej - szczególnie w pracy z uczniem zdolnym.
Prowadzi też zespół taneczny, pracuje z uczniami skupionymi w kole historyczno - teatralnym. Należała również do organizatorów spotkania młodzieży poświęconego Konwencji Praw Dziecka, odbytego w grudniu 2002. Jest także przewodniczącą zespołu przedmiotowego nauczycieli nauczania zintegrowanego w Szkole podstawowej nr 1 w Gniewkowie.
Od 1995 roku Małgorzata Konieczka pracuje w zespole redakcyjnym miesięcznika "Gniewkorama". Jest autorka ponad 200 artykułów i materiałów prasowych. Zajmuje się głównie tematyką oświatową i społeczną. Jest autorką licznych wywiadów, pisywała również sprawozdania z posiedzeń Rady Miejskiej.
Przez wiele lat opracowywała też krzyżówki i zabawy dla dzieci publikowane na lamach pisma. W swojej pracy odznacza się dużą kreatywnością i zaangażowaniem.


Aleksander Pułaczewski.

Urodził się 20 marca 1967 roku w Gniewkowie, gdzie mieszka i pracuje do dzisiaj. Edukację rozpoczął w gniewkowskiej szkole podstawowej. Kontynuował ją w inowrocławskim Technikum Mechaniczno - Elektrycznym. Wybór szkoły nie pokrywał się jednak z jego zainteresowaniami, gdyż odkryto u niego talent polonistyczny (reprezentował szkołę w różnych konkursach polonistycznych i odnosił znaczące sukcesy).
Po zdaniu matury rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku filologia polska. Po ich ukończeniu podjął się pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, jako nauczyciel języka polskiego i pracuje tam do dnia dzisiejszego.
W związku ze swoimi zainteresowaniami sportowymi ukończył studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne. Zainteresowania Pułaczewskiego są bardzo szerokie, choć skupiają się wokół literatury, historii regionu, muzyki i szeroko pojętego, jak już wspomniano, sportu. Miały one swoje odzwierciedlenie w tekstach autorstwa Pułaczewskiego zamieszczanych na łamach czasopisma.
Z "Gniewkoramą" związany jest od momentu jej powstania. Odpowiada w niej przede wszystkim za zamieszczany na łamach wydawnictwa dział sportowy. Ponadto do jego głównych zadań należy przedstawianie relacji z odbywających się sesji Rady Miasta i Gminy Gniewkowa. Zadanie to jest nierozerwalnie związane z funkcją radnego, którą pełni.
Na kartach gniewkowskiego wydawnictwa prowadził on również różnego rodzaju cykle. Do najważniejszych należały artykuły o kolekcjonerach. Jako autor tekstów zamieszczanych w "Gniewkoramie" Pułaczewski nie tylko wykonywał narzucone przez redaktora naczelnego zadania w ramach określonego przez niego tematu, ale również często sam szukał inspiracji i podejmował się nowych wyzwań.


Dawid Henryk Rogalski.

Urodził się 13 grudnia 1985 roku w Inowrocławiu. Pierwszy raz sięgnął po pióro pisząc teksty do ukazującej się w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie szkolnej gazetki "Nie-Tak(t)". W 2004 roku ukończył Liceum Techniczne w ZSP nr 3 w Inowrocławiu.
We wrześniu 2004 rozpoczął studia teologiczne na UMK w Toruniu. Od drugiego semestru przeniósł się na Papieską Akademie Teologiczną w Warszawie - sekcja we Włocławku, rozpoczynając studia w trybie zaocznym. Obecnie jest pracownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
Dotychczas wydał tomik poezji pt. "Początek" oraz "Dokąd zmierzam?". W obydwu poruszał tematykę dotyczącą ludzkiej egzystencji.
Jest autorem wielu artykułów publicystycznych (ok. 100) i jednym z redaktorów "Gniewkoramy".
Swoją pracę w redakcji rozpoczął w 2000 roku. Rogalski jest Członkiem Towarzystwa Miłośników Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej oraz aktywnym członkiem Gniewkowskiego Klubu HDK.
Wyróżniony został licznymi listami pochwalnymi. Ściśle związany jest ze swoją małą Ojczyzną - Kujawami. Organizuje wieczorki poetyckie zarówno w Gniewkowie, jak i w większych miastach (Toruń, Inowrocław). Na jego spotkania, prócz sporej liczby młodzieży (co dzisiaj jest ewenementem) przybywają także znane osobistości do których należą między innymi: ks. biskup Wojciech Polak, prezydent Ryszard Brejza, burmistrz Jerzy Maza, prof. Ireneusz Mikołajczyk oraz inni.
W roku 2004 przeprowadzono z nim wywiad telewizyjny, który znalazł się w programie "Z wizytą u Was" emitowanym w TV3. W tym samym roku udzielił wywiadu studenckiej rozgłośni radiowej "Sfera".
Jest człowiekiem wszechstronnym i wrażliwym na ludzkie niedole oraz otaczające go piękno. Ponad wszystko ukochał on Boga i swoją Ojczyznę.


Top

Strona wykonana przez dhs.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.